FN-sporet som forsvant

Det er ikke vanskelig å støtte Einar Førde (BT 19. februar) i hans oppfordring om å slutte opp om FN.