Forstemmende!

Det er forstemmende å høre hvordan FN ikke klarer å bli enige om hvordan de skal opptre overfor en tyrann som Sadam Hussein.