Bergen får bestemme bussbillett-prisene selv

Driften av kollektivtrafikken innenfor Bergen kommune overføres fra fylket til bykommunen. Det innebærer bl.a. at busstakstene i Bergen kan reguleres fritt i forhold til resten av Hordaland.