Gratulerer!

USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld legger ansiktet i sure, fornærmete folder og mener Iraks behandling av amerikanske krigsfanger strider mot Genéve-konvensjonen.