I hodet på noen tenksomme menn

Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby har overfor Klassekampen bekreftet at spørsmålet om regimeskifte i Irak aldri var noen del av drøftingene om avvæpning i henhold til FN-resolusjonene. Det forteller litt om hvordan politikk utformes, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.