Utuktsdømt lærar får undervise vidare

Sogningen blei funnen skuldig i utukt mot ein elev, og frådømt retten til å arbeide som lærar. No har Høgsterett gitt mannen medhald i at han ikkje kan frådømmast jobben.