BKK, arvesølv og kommuneøkonomi

Bergen kommune eier 38 prosent av aksjene i BKK. Et verdianslag antyder at aksjeposten kan være verdt ca. 4,5 milliard.