Myten om norske energisløsere

Norge har et høyt forbruk av elektrisk energi, men ikke et høyt energiforbruk pr. person eller person pr. kvadratmeter boflate. Det vil si at norske forbrukere bruker mindre energi pr. kvadratmeter boflate enn de øvrige nordiske land.