Tragisk energipolitikk

Regiondirektør Wist i Husbanken, Bergen, påviser i leserinnlegg av 04.01.03 at Husbankens lånetilskudd på kr 140.000 står ved lag for husbankfinansierte boliger, men at tilskuddsordningen faller bort.