Kva vil Voss kommune med Mjølfjell?

Ope brev til Ordføraren: Forsvarets Forum skreiv alt i januar 2001 at Mjølfjell er godkjent for flybombing i samband med infanteriøvingar, og at F16 fly frå Ørlandet truleg skal driva bombeøving der.