SVs veg

Politikk i vår tid blir kun enkeltsaker, uten sammenheng og retning. SV inviterer velgerne med på et større prosjekt — mer frihet og større rettferdighet.