Forståelig frykt

Det er ikke rart pressen til tider blir oppfattet som del av eliten den skal overvåke, skriver Leserombudet.