• Elevars digitale livsstil på fritida set sitt preg på klasseromma og det rammar dei mest sårbare elevgruppene. FOTO: ØRJAN DEISZ

Digitale skilje i skulekvardagen

Dagens elevar både trives med og meistrar databruk svært godt, men manglar ein heilskapeleg digital kompetanse.