Regjeringens skjulte kraftpolitikk

Det er med en viss undring jeg hører statsministeren tale om stopp i utbyggingen av Beiarn- vassdraget, og den etterfølgende bombastiske miljøvernminister Siri Bjerke som skal stoppe stort sett alle planer om vannkraftutbygging her i landet.