Legevakten som klagemur

Høsten 1997 brøt rekrutteringen til Legevakten sammen. Årsaken var bl.a. for dårlig avlønning ift sykehus- og driftstilskuddslegene og en turnus med over 50 prosent ubekvemme vakter.