Vis naturvett

Vi er inne i den skjønneste av alle årstider, og vi mennesker føler et sterkt behov for å komme oss ut og nyte dette naturens under som igjen skjer omkring oss. Men samtidig er dette tiden da dyre- og fuglelivet er på sitt mest sårbare.