Eldre og valgfrihet

Den siste tida har kommunane i Hordaland fått tilbod om kjøp av sjukeheimsplassar i Spania. Dette er sjukeheimsplassar som skal kunne disponerast slik at pleietrengjande eldre som ønskjer det, kan få tilbod om å tilbringe nokre månader kvart år i Spania.