Lagmannsretten avgjør om rasismedommer må fjernes

Gulating lagmannsrett skal avgjøre om sorenskriver Steinar Velle skal fjernes som dommer i Beheim Karlsen-saken.