Støtte til Hagen

Nå har Kleppe vist sitt sanne jeg. Det er Kleppe som burde skamma seg, ikkje Hagen.