Forstudie i Hardanger

Las i Hardanger Folkeblad førre dagen at prosessen med å samla Hardanger til eit rike var i dei beste hender. Det gler meg at Kvinnherad skal leia arbeidet med å laga ein forstudie av ein større konsekvensanalyse av samanslåing av kommunane, Kvinnherad, Odda, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Eidfjord og Jondal.