Når den eine journalisten lurer den andre

Kommunikasjon er ein vanskeleg kunst. Det er ikkje alltid enkelt å formulera seg slik at ein når fram med bodskapen ein sender frå seg, og ofte kan det vera vel så vanskeleg å oppfatta bodskapen ein tek i mot - same kor klar han kan synast å vera.