Når den eine journalisten lurer den andre

Kommunikasjon er ein vanskeleg kunst.