Sp og samarbeidsregjeringen prioriterer helt ulikt

Budsjettarbeidet har vist at regjeringen står for en helt annen samfunnsutvikling enn den Sentrumsregjeringen ville ha. Det styres også i en annen retning enn det velgerne ble lovet i valgkampen.