Paulos Tesfagiorgis - Eritreas håp

Søndag 2. november mottar Paulos Tesfagiorgis fra Eritrea Raftoprisen. Paulos har drevet aktivt med humanitær hjelp og menneskerettigheter i over 25 år.