EU og demokrati

I BT 24. september stiller Torstein Hjellum spørsmål om EU kan bli demokratisk. På bakgrunn av empirisk belegg mener Hjellum at EUs demokratiske forutsetninger er særs vanskelige.