- Rutinene må skjerpes!

Veterinær Ulf Erlandsen er en av mange som er bekymret over forholdene ved Falken. Både på generelt grunnlag, og av egne ferske erfaringer.