Til kamp mot religiøs analfabetisme

En hel generasjon av barn og ungdom har liten eller ingen kunnskap om kristen tro og etikk. Nå varsler Kirkemøtet kamp mot religiøs analfabetisme.