Kommuneøkonomien i Os

BT sine leiarskribentar har ved to høve den siste veka kommentert kommuneøkonomien generelt, og situasjonen i Os kommune spesielt.