Uvant med bykultur

Eg er nabo til eit studenthus midt i Bergen by, og er veldig plaga av støy.