Stopp molboene!

Forsvarsstaben skal halveres og samlokaliseres med Forsvarsdepartementet. Da burde det bli mye ledig plass.