Tomtestriden fastlåst

Det var i går kontakt mellom partene i striden om eiendommen på Knappenfjellet. Det var et lite fruktbart møte.