• FOTO: TEGNING: MARVIN HALLERAKER

En gjøkunge i redet

Kunsten vil nærme seg fraværet, mens vitenskapen vil vise oss det som er nært. Kunsten fordunkler all viten, vitenskapen belyser den. Det skriver Lars Vilks, billedkunstner og professor II i kunstteori ved Kunsthøgskolen i Bergen, Avdeling kunstakademiet.