Felles omsorg demper konflikter

BTs leder 3. oktober mener at vi i Norge har et problem når det gjelder dagens barnelov. Bakgrunnen er presseoppslagene om foreldrekonflikter i den senere tid.