Bare barnemat?

Til tross for sterke advarsler fra faglig hold går regjeringen Bondevik inn for å innlemme EUs omstridte barnematdirektiv i EØS-avtalen.