Tull fra Telenor

Jeg vet det ikke nytter. Milliardoverskudd trigger nok snarere arroganse enn selvkritikk.