Bakere og smeder i matematikk

Det er en kjent side ved oss mennesker, at når noe går galt, forsøker vi å finne forklaringen andre steder enn hos oss selv. Så også blant en del universitetslærere i matematikk.