Israel, Palestina og Balfour

Den senere tids utvikling i Midtøsten har dessverre fått mange kjedelige konsekvenser.