Stans raseringa av sjukehustilbodet

Ifølgje media har Haukeland sykehus planane klare for å kutte 48 millioner på et halvt år.