KrF og barnehagene

Barnehagebehovsplanen har vakt en enorm interesse både blant politikere, foreldre og ansatte i Bergens mange barnehager.