Den såkalte matreformen

I BT den 5. d.m. har J-ne et innlegg i PS-spalten som jeg slutter meg helt og fullt til. Slik det er uttrykt i innlegget kan det iallfall ikke sies bedre!