Manneseminar på Voss?

Elisabeth Aasen skriv i BT kritisk om Skjervheimseminaret. Det er 30 år sidan ho har sett eit så merkeleg program. Etter ein generasjon, med «kvinner i dialog med menn både på regjeringsplan og på toppen i Akademia», står tilskipinga for ein sterk mannsdominans.