Museumsreforma og Baroniet Rosendal

Kulturetaten ved Hordaland fylkeskommune sender i desse dagar ut høyringsutkast til museumsreforma som omfattar dei 24 musea som fylket har driftsansvar for.