Vår russiske lagnad

Verdskartet syner oss at den skandinaviske halvøya er ein liten flik av Vest-Sibir. Ingen realitet er meir ignorert og undervurdert her heime enn vårt lagnadsfellesskap med Russland.