Tankelaus professor

Professor Sjur Didrik Flåm er ikkje nådig i sin karakteristikk av Karrieresenteret som vert kalla både usolidarisk, uproduktivt, tankelaust og skadeleg - og det før senteret eingong er opna.