Naustdal-ungdommar dømde for vald

Fire ungdommar frå Naustdal i Sunnfjord er dømde til ubetinga fengsel etter fleire tilfelle av grov vald i sommar.