Rasismen sine røter

Vakna frå middagsluren!Kom fram i glaset og sjåEin talar har klatra opp på murenog hundrevis høyrer på: