Reklame-Bergen

«Uten reklame stopper Gaia» skriver BT 13. februar, og det gjør snart resten av byen også, etter byråd Nils Arild Johnsens uttalelser å dømme. Han gjør fullstendig knefall for reklamens pengesekk og foreslår reklame også på leskur og bosspann.