Tap og vinn med same sinn

Det er eit gamalt ordtak som heiter «Tap og vinn med same sinn». Dette ordtaket gjeld like mykje i dag som tidlegare, skriver ordfører Aksel Kloster.