«Nedklassifisering» av Hardanger

Tidseininga BNH vert stadig kortare. BNH er tida i mellom eit nyhende om Hardangerbrua og ein sterkt kritisk leiarartikkel om den same brua i Bergens Tidende, og den er no nede i under to døgn.