Barnevernet i hardt vær

Kritikk av barnevernet har i årevis forgjeves vært fremmet for de ansvarlige instanser.